Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Υπηρεσίες υποδοχής και τηλεφωνικού κέντρου και υπηρεσίες φιλοξενίας
Αναθέτουσα αρχή:
European Medicines Agency (EMA)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
12/06/2019
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
18/07/2019
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
EMA/2019/12/DED
Υπηρεσίες υποδοχής και τηλεφωνικού κέντρου και υπηρεσίες φιλοξενίας
Ο Οργανισμός επιθυμεί να διορίσει έναν ανάδοχο κατάλληλα ειδικευμένο και έμπειρο για την παροχή ποικίλων υπηρεσιών σχετικά με την υποδοχή, τη διαχείριση του τηλεφωνικού κέντρου και τις υπηρεσίες φιλοξενίας προσωπικού, εκπροσώπων και επισκεπτών στη νέα έδρα του γραφείου του Οργανισμού στο Amsterdam Zuidas.Η κύρια γλώσσα εργασίας του Οργανισμού είναι η αγγλική και η επάρκεια του προσωπικού του αναδόχου θα είναι απαραίτητη. Η πρακτική γνώση των ολλανδικών είναι υποχρεωτική και η γνώση άλλων γλωσσών της ΕΕ είναι επίσης επιθυμητή.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Συμφωνία πλαίσιο
https://www.ema.europa.eu/en/about-us/procurement
Η βέλτιστη σχέση ποιότητας/τιμής
79500000
NL
Additional CPV Supplementary CPV
79510000
79952000
64214200
79992000
55120000
Όροι συμμετοχής
Βλέπε διαδικτυακή διεύθυνση που παρέχεται στο τμήμα I.3).
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
12/06/2019 00:00
09/07/2019 23:59
Άνευ αντικειμένου
18/07/2019 12:00
19/07/2019 11:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Notice type Ημερομηνία δημοσίευσης
2019/S 111-270606 Προκήρυξη διαγωνισμού 12/06/2019 00:00