Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Υπηρεσίες ασφαλείας
Αναθέτουσα αρχή:
European Medicines Agency (EMA)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
14/06/2019
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
16/07/2019
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
EMA/2019/06/DED
Υπηρεσίες ασφαλείας
Ο Οργανισμός επιθυμεί να συνάψει μια σύμβαση με έναν πάροχο προκειμένου να καλύψει διάφορες υπηρεσίες ασφαλείας, όπως ανάπτυξη φρουρών ασφαλείας, τεχνική επιτήρηση αντιμέτρων (TSCM - technical surveillance countermeasures), προμήθεια αναλωσίμων και συσκευών σχετικών με θέματα ασφάλειας καθώς και εξοπλισμού ασφαλείας για σάρωση, με ενοικίαση, στις εγκαταστάσεις του Οργανισμού στο Άμστερνταμ. Ο Οργανισμός στεγάζει περίπου 900 εργαζομένους και αναδόχους και φιλοξενεί ημερήσιες συνεδριάσεις με έως και 350 αντιπροσώπους από όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ. Ο επιτυχής υποψήφιος αναμένεται να παρέχει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες ασφαλείας, σύμφωνα με τις πολιτικές ασφαλείας του Οργανισμού και προληπτική υποστήριξη για τη βελτίωσή τους.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Συμφωνία πλαίσιο
https://www.ema.europa.eu/en/about-us/procurement
Η βέλτιστη σχέση ποιότητας/τιμής
79710000
NL1
Additional CPV Supplementary CPV
79711000
79714000
79713000
Όροι συμμετοχής
Βλέπε διαδικτυακή διεύθυνση που παρέχεται στο τμήμα I.3).
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
14/06/2019 00:00
16/07/2019 12:00
17/07/2019 11:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2019/S 113-276175
Προκήρυξη διαγωνισμού
14/06/2019 00:00