Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Υπηρεσίες Ασφαλείας για την Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Γουινέα-Μπισ...
Αναθέτουσα αρχή:
European External Action Service (EEAS)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
05/07/2019
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
21/10/2019
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
EEAS/DELGNBB/2019/CPN/0014
Υπηρεσίες Ασφαλείας για την Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Γουινέα-Μπισάου
Ο ανάδοχος θα παράσχει τους αναγκαίους ανθρώπινους και υλικούς πόρους για τη διασφάλιση της ασφάλειας των προσώπων και των περιουσιακών στοιχείων υπό την ευθύνη της αναθέτουσας αρχής. Οι κύριες υπηρεσίες που θα παρασχεθούν, μεταξύ άλλων, μπορεί να περιλαμβάνουν την παροχή υπηρεσιών φυλάκων ασφαλείας, την παροχή «ενεργών» συστημάτων παρακολούθησης GPS/GPRS, την παροχή συστημάτων συναγερμού και συστημάτων κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης.
Υπηρεσίες
Ανταγωνιστική διαδικασία με διαπραγμάτευση
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Η βέλτιστη σχέση ποιότητας/τιμής
79710000
00
Σημεία αναφοράς
05/07/2019 00:00
Άνευ αντικειμένου
Άνευ αντικειμένου
21/10/2019 23:59
05/08/2019 00:00
Άνευ αντικειμένου
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Notice type Ημερομηνία δημοσίευσης
2019/S 133-325752 Διορθωτικό 12/07/2019 00:00
2019/S 128-311713 Προκήρυξη διαγωνισμού 05/07/2019 00:00