Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Υπηρεσίες εκχύλισης DΝΑ και αλληλουχίας ολόκληρου γονιδιώματος, για παθογόνους μ...
Αναθέτουσα αρχή:
European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
13/06/2019
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
12/07/2019
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
OJ/2019/SRS/10958
Υπηρεσίες εκχύλισης DΝΑ και αλληλουχίας ολόκληρου γονιδιώματος, για παθογόνους μικροοργανισμούς
Στόχος της παρούσας πρόσκλησης υποβολής προσφορών είναι η προμήθεια:— υπηρεσιών εκχύλισης DNA για παθογόνα βακτήρια (παρτίδα 1),— υπηρεσιών αλληλουχίας ολόκληρου του γονιδιώματος για παθογόνα υψηλής προτεραιότητας (παρτίδα 2), και— υπηρεσιών αλληλουχίας ολόκληρου του γονιδιώματος για παθογόνα φυσιολογικής προτεραιότητας (παρτίδα 3).
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Μία ή περισσότερες παρτίδες
Συμφωνία πλαίσιο
http://ecdc.europa.eu/en/aboutus/calls/Pages/procurementsandgrants.aspx
71900000
Όροι συμμετοχής
Βλέπε διαδικτυακή διεύθυνση που παρέχεται στο τμήμα I.3).
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
13/06/2019 00:00
12/07/2019 16:00
16/07/2019 10:00
Παρτίδες
Αριθμός παρτίδας Τίτλος Περιγραφή
Παρτίδα 1
Υπηρεσίες εκχύλισης DNA
Σκοπός της παρτίδας 1 είναι η προμήθεια υπηρεσιών εκχύλισης DNA για τα παθογόνα βακτήρια.
Παρτίδα 2
Υπηρεσίες αλληλουχίας ολόκληρου του γονιδιώματος - Υψηλή προτεραιότητα
Ο σκοπός της παρτίδας 2 είναι να προμηθεύσει υπηρεσίες αλληλουχίας ολόκληρου του γονιδιώματος για παθογόνα υψηλής προτεραιότητας (βακτήρια και ιούς).
Παρτίδα 3
Υπηρεσίες αλληλουχίας ολόκληρου του γονιδιώματος - Κανονική προτεραιότητα
Σκοπός της παρτίδας 3 είναι η παρχοχή υπηρεσιών αλληλουχίας ολόκληρου του γονιδιώματος για παθογόνα φυσιολογικής προτεραιότητας (βακτήρια και ιούς).
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2019/S 112-274077
Προκήρυξη διαγωνισμού
13/06/2019 00:00