Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Σύμβαση-πλαίσιο παροχής υπηρεσιών σχετικά με τη συντήρηση εξοπλισμού μέτρησης γι...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG Energy (ENER)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
02/07/2019
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
03/09/2019
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
ENER/E1/2019-440-11
Σύμβαση-πλαίσιο παροχής υπηρεσιών σχετικά με τη συντήρηση εξοπλισμού μέτρησης για αναλωμένα πυρηνικά καύσιμα (ανιχνευτές «fork...
Προκειμένου να εκπληρώσει τα καθήκοντα που απορρέουν από το Κεφάλαιο VII της Συνθήκης Ευρατόμ, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χρησιμοποιεί εξοπλισμό μέτρησης για την επαλήθευση του πυρηνικού καυσίμου που βρίσκεται μέσα σε νερό στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της σε ό,τι αφορά την επιθεώρηση. Τα ειδικά όργανα που έχουν δημιουργηθεί για τον σκοπό αυτό είναι οι λεγόμενοι ανιχνευτές «fork detector» (για αναλωμένα καύσιμα) και παρόμοιοι ανιχνευτές με μετρητή σύμπτωσης μέσα σε νερό (UWCC) [για νέα καύσιμα μεικτών οξειδίων (MOX)]. Οι επιθεωρητές της Επιτροπής χρησιμοποιούν συστήματα ανιχνευτών fork και ανιχνευτές με μετρητή σύμπτωσης μέσα σε νερό (UWCC - underwater coincidence counter) σε πυρηνικές εγκαταστάσεις σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Προκειμένου να υλοποιηθεί και να διασφαλιστεί η συνεχής αξιόπιστη λειτουργία των οργάνων, πρόκειται να συναφθεί σύμβαση-πλαίσιο παροχής υπηρεσιών για τη συντήρηση των εν λόγω ανιχνευτών.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Συμφωνία πλαίσιο
Η βέλτιστη σχέση ποιότητας/τιμής
38500000
00
Όροι συμμετοχής
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
02/07/2019 00:00
03/09/2019 16:00
05/09/2019 10:30
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2019/S 125-304379
Προκήρυξη διαγωνισμού
02/07/2019 00:00