Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Τεχνική αξιολόγηση των παραμέτρων ποιότητας μεταφοράς καυσίμων
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG for Climate Action (CLIMA)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
13/06/2019
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
16/08/2019
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
CLIMA.C.4/ETU/2019/0007
Τεχνική αξιολόγηση των παραμέτρων ποιότητας μεταφοράς καυσίμων
Η οδηγία για την ποιότητα των καυσίμων (οδηγία 98/70/ΕΚ) έχει ως στόχο να εξασφαλίσει υψηλό επίπεδο προστασίας του περιβάλλοντος και της υγείας, σε σχέση με τα καύσιμα που χρησιμοποιούνται στις οδικές μεταφορές, καθώς και τα μη οδικά κινητά μηχανήματα, μειώνοντας τη ρύπανση που προέρχεται από τον τομέα των μεταφορών, και ενισχύοντας την ποιότητα του αέρα. Στοχεύει, επίσης, στην ενίσχυση της λειτουργίας της ενιαίας αγοράς καυσίμων και οχημάτων για μεταφορές, καθορίζοντας ελάχιστα πρότυπα για την ποιότητα των καυσίμων μεταφορών και εξασφαλίζοντας την τεχνική συμβατότητα αυτών των καυσίμων με κινητήρες εσωτερικής καύσης και μετεπεξεργασίες. Η μελέτη θα πρέπει να προσδιορίσει τις επιλογές για τη βελτίωση των σχετικών διατάξεων στο FQD, ιδίως ενόψει των συνδέσεων με το RED II.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Δημόσια σύμβαση
Η βέλτιστη σχέση ποιότητας/τιμής
90700000
00
Όροι συμμετοχής
Παρακαλείσθε να ανατρέξετε στα έγγραφα της σύμβασης.
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
13/06/2019 00:00
16/08/2019 16:00
19/08/2019 15:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2019/S 112-274089
Προκήρυξη διαγωνισμού
13/06/2019 00:00