Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Σύμβαση παροχής υπηρεσιών για τη μελέτη με τίτλο «Έλεγχος εγκυρότητας προσαρμογή...
Αναθέτουσα αρχή:
European Defence Agency (EDA)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
13/06/2019
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
22/07/2019
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
19.ISE.OP.159
Σύμβαση παροχής υπηρεσιών για τη μελέτη με τίτλο «Έλεγχος εγκυρότητας προσαρμογής για επιχειρήσεις τηλεκατευθυνόμενων...
Μια μελέτη του ΕΟΑ με τίτλο «Προσαρμογή μεγάλων τηλεκατευθυνόμενων αεροπορικών συστημάτων (RPAS - Remotely Piloted Aircraft Systems): σενάρια και μελέτη ασφάλειας», δημοσίευσε την τελική της έκθεση τον Φεβρουάριο του 2019, ορίζοντας τυποποιημένα σενάρια (με έλεγχο εγκυρότητας από προσομοιώσεις σε πραγματικό χρόνο) και την αντίστοιχη ειδικά διαμορφωμένη αξιολόγηση κινδύνων (µελέτη ασφαλείας) αυτού του είδος των επιχειρήσεων.Η υφιστάμενη, συνέχεια της μελέτης, στοχεύει στην πραγματοποίηση ελέγχου εγκυρότητας πτητικών δοκιμών διαφόρων σεναρίων προσαρμογής RPAS για επιχειρήσεις τύπου MALE σε µη δεσµευµένο εναέριο χώρο και στην πραγματοποίηση της αρχικής υλοποίησης των έγκυρων σεναρίων σε εθνικό επίπεδο.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Δημόσια σύμβαση
http://www.eda.europa.eu/procurement-gateway/opportunites/eda-procurement
Η βέλτιστη σχέση ποιότητας/τιμής
73000000
BE
Όροι συμμετοχής
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
13/06/2019 00:00
22/07/2019 17:00
23/07/2019 10:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2019/S 137-336364
Διορθωτικό
18/07/2019 00:00
2019/S 112-274078
Προκήρυξη διαγωνισμού
13/06/2019 00:00