Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Τεχνική βοήθεια για την υλοποίηση της 5ης Έκθεσης Προόδου της Ευρωπαϊκής Επιτροπ...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG Energy (ENER)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
02/07/2019
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
09/08/2019
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
ENER/C1/2019-478
Τεχνική βοήθεια για την υλοποίηση της 5ης Έκθεσης Προόδου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Το αντικείμενο της σύμβασης είναι η παροχή τεχνικής βοήθειας για την εκπόνηση έκθεσης της ΕΚ σχετικά με την πρόοδο που έχουν σημειώσει τα 28 κράτη μέλη της ΕΕ στην ανάπτυξη και στήριξη των ΑΠΕ (ανανεώσιμες πηγές ενέργειας), σύμφωνα με τις απαιτήσεις του άρθρου 23 της οδηγίας 2009/28/ΕΚ. Η έκθεση θα περιλαμβάνει επίσης την παρακολούθηση της βιωσιμότητας των βιοκαυσίμων και της έμμεσης αλλαγής της χρήσης γης όπως ορίζεται στο άρθρο 17 και 23 όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία 2015/1513.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Δημόσια σύμβαση
Η βέλτιστη σχέση ποιότητας/τιμής
73210000
BE10
Όροι συμμετοχής
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
02/07/2019 00:00
09/08/2019 16:00
12/08/2019 10:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2019/S 125-304378
Προκήρυξη διαγωνισμού
02/07/2019 00:00