Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Μελέτη σχετικά με τα οφέλη της χρήσης σύμβασης κοινωνικού αντικτύπου στην παροχή...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG Employment, Social Affairs and Inclusion (EMPL)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
01/07/2019
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
12/09/2019
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
VT/2019/012
Μελέτη σχετικά με τα οφέλη της χρήσης σύμβασης κοινωνικού αντικτύπου στην παροχή κοινωνικών υπηρεσιών και παρεμβάσεων
Βλέπε διαδικτυακή διεύθυνση που παρέχεται στο τμήμα I.3).
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Δημόσια σύμβαση
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=624&langId=en
Η βέλτιστη σχέση ποιότητας/τιμής
79990000
BE10
Όροι συμμετοχής
Βλέπε διαδικτυακή διεύθυνση που παρέχεται στο τμήμα I.3).
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
01/07/2019 00:00
06/09/2019 12:00
Άνευ αντικειμένου
12/09/2019 11:00
16/09/2019 10:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Notice type Ημερομηνία δημοσίευσης
2019/S 124-301877 Προκήρυξη διαγωνισμού 01/07/2019 00:00