Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Καλύτερα δεδομένα για καλύτερα κτίρια - Κατανόηση του ρόλου των μεγάλων δεδομένω...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG Energy (ENER)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
12/07/2019
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
05/09/2019
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
ENER/C3/2019-468/01
Καλύτερα δεδομένα για καλύτερα κτίρια - Κατανόηση του ρόλου των μεγάλων δεδομένων
Το αντικείμενο της σύμβασης είναι να παράσχει υποστήριξη στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στα κράτη μέλη προκειμένου να αποκτήσουν μια καλύτερη αντίληψη όσον αφορά:α) τη χαρτογράφηση της τρέχουσας κατάστασης των δεδομένων σχετικά με τα κτίρια εντός της ΕΕ ·β) την κατανόηση και την παρουσίαση των συνδυασμών δεδομένων και των αναλυτικών στοιχείων που έχουν σχέση με το ήδη εγκατεστημένο περιβάλλον (για παράδειγμα από τοπικές αρχές), και(γ) την απόκτηση εις βάθος γνώσης των πιθανών κατευθύνσεων για περαιτέρω προσπάθειες και σε επίπεδο ΕΕ και σε εθνικό επίπεδο. Στο πλαίσιο των στενότερων ενεργειακών επιδόσεων της περιοχής των κτιρίων, οι συμβάσεις παροχής υπηρεσιών αποσκοπούν επίσης στην περαιτέρω σύνδεση του παρατηρητηρίου κτιρίων της ΕΕ με τις εθνικές βάσεις δεδομένων πιστοποιητικών ενεργειακής απόδοσης, που είναι, επί του παρόντος, διαθέσιμες σε 26 κράτη μέλη.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Δημόσια σύμβαση
Η βέλτιστη σχέση ποιότητας/τιμής
73000000
BE
Όροι συμμετοχής
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
12/07/2019 00:00
05/09/2019 17:00
06/09/2019 11:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2019/S 133-325758
Προκήρυξη διαγωνισμού
12/07/2019 00:00