Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Παροχή υπηρεσιών εξωτερικής υποστήριξης για την υλοποίηση σχεδίων υποδομής ΤΠΕ
Αναθέτουσα αρχή:
European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions (Eurofo...
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
14/06/2019
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
02/08/2019
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
171904/5113
Παροχή υπηρεσιών εξωτερικής υποστήριξης για την υλοποίηση σχεδίων υποδομής ΤΠΕ
Το Eurofound επιθυμεί τη σύναψη σύμβασης υπηρεσιών για παροχή βοήθειας στο τμήμα ΤΠΕ σχετικά με την υλοποίηση διαφόρων σχεδίων υποδομής, ανάπτυξης, δικτύωσης και εφαρμογών/συστημάτων για μια περίοδο έως και 4 έτη.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Συμφωνία πλαίσιο
http://www.eurofound.europa.eu/about-eurofound/who-we-are
Η βέλτιστη σχέση ποιότητας/τιμής
51611000
IE061
Additional CPV Supplementary CPV
72240000
72250000
72100000
72260000
72220000
Όροι συμμετοχής
Άνευ αντικειμένου
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
14/06/2019 00:00
02/08/2019 23:59
09/08/2019 10:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2019/S 113-276176
Προκήρυξη διαγωνισμού
14/06/2019 00:00