Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Σύμβαση υπηρεσιών για την περαιτέρω ανάπτυξη του συστήματος πληροφοριών για τη β...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG ENV+CLIMA
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
23/04/2011
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
08/06/2011
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Η προθεσμία για την καταφόρτωση εγγράφων για την παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών έχει συμπληρωθεί. Η καταφόρτωση εγγράφων δεν είναι δυνατή Η προθεσμία για την καταφόρτωση εγγράφων για την παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών έχει συμπληρωθεί. Η καταφόρτωση εγγράφων δεν είναι δυνατή
Πληροφορίες
ENV.B.2/SER/2011/0016
Σύμβαση υπηρεσιών για την περαιτέρω ανάπτυξη του συστήματος πληροφοριών για τη βιοποικιλότητα στην Ευρώπη (BISE) - Δικτυακή πύλη...
Στόχος της παρούσας σύμβασης υπηρεσιών είναι η παροχή συνδρομής στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος σε ό,τι αφορά τη συντήρηση, βελτίωση, πιθανή αναβάθμιση του περιεχομένου και περαιτέρω ανάπτυξη του BISE, και συγκεκριμένα των εργαλείων αναφοράς και των απαραίτητων λειτουργιών για την παρακολούθηση, αξιολόγηση και αναφορά για την κατάσταση και τις πιέσεις στον τομέα της βιοποικιλότητας, αναφορικά με την επίτευξη των στόχων 2020 και την κατάρτιση στρατηγικής βιοποικιλότητας 2011–2020.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Άνευ αντικειμένου
Σημεία αναφοράς
23/04/2011 00:00
08/06/2011 00:00
08/06/2011 16:00
22/06/2011 00:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2011/S 80-130830
Προκήρυξη διαγωνισμού
23/04/2011 00:00