Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Μελέτη σχετικά με τη δημιουργία ενός ενοποιημένου δελτίου παρακολούθησης της ΕΕ
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG Financial Stability, Financial Services and Capital Mark...
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
25/06/2019
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
31/07/2019
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
FISMA/2019/026/C
Μελέτη σχετικά με τη δημιουργία ενός ενοποιημένου δελτίου παρακολούθησης της ΕΕ
Η μελέτη θα πρέπει να παρέχει μια ολοκληρωμένη ανάλυση της σκοπιμότητας και των συνθηκών για τη δημιουργία μιας κεντρικής πηγής ενοποιημένων εμπορικών δεδομένων της ΕΕ για διάφορα χρηματοδοτικά μέσα. Θα πρέπει να προσδιορίζει τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα των διάφορων πιθανών μοντέλων ενοποιημένων δελτίων παρακολούθησης της ΕΕ.Συγκεκριμένα, οι στόχοι της σύμβασης πρέπει να περιλαμβάνουν:1) παροχή εις βάθους ανάλυσης των πιθανών αναγκών των χρηστών για ένα ενοποιημένο δελτίο παρακολούθησης της ΕΕ.2) παροχή εις βάθους αξιολόγησης του σχεδιασμού ενός ενοποιημένου δελτίου παρακολούθησης της ΕΕ.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Δημόσια σύμβαση
Η βέλτιστη σχέση ποιότητας/τιμής
79310000
00
Additional CPV Supplementary CPV
72322000
73210000
79311200
79311300
79311410
79311400
79311000
79311100
79314000
72321000
66171000
Όροι συμμετοχής
Βλέπε έγγραφα της σύμβασης.
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
25/06/2019 00:00
Άνευ αντικειμένου
Άνευ αντικειμένου
31/07/2019 23:59
02/08/2019 15:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Notice type Ημερομηνία δημοσίευσης
2019/S 120-292823 Προκήρυξη διαγωνισμού 25/06/2019 00:00