Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Formulaire 7 - Bordereau de prix mis à jour - a été publié le 11.07.2019
Τίτλος:
«Καθήκοντα συντονισμού ασφάλειας και υγείας»
Αναθέτουσα αρχή:
European Court of Auditors (ECA)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
24/06/2019
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
26/07/2019
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
AO 692
«Καθήκοντα συντονισμού ασφάλειας και υγείας»
Αντικείμενο της παρούσης είναι ο ορισμός ενός εγκεκριμένου συντονιστή ασφάλειας και υγείας (εφεξής CSS - coordinateur de sécurité et de santé), του οποίου ο ρόλος, τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες καθορίζονται από τις διατάξεις του κανονισμού του Μεγάλου Δουκάτου, της 27.6.2008, σχετικά με τις ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας που πρέπει να εφαρμόζονται σε προσωρινά ή κινητά εργοτάξια.Ο CSS μεριμνά ειδικότερα για την προστασία των μελών του προσωπικού του Δικαστηρίου, των κτιρίων, των εργαζόμενων και καθενός ατόμου που παρευρίσκεται στις εγκαταστάσεις για κάθε εργοταξιακή εργασία που εκτελείται στο Δικαστήριο.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Η χαμηλότερη τιμή
71600000
LU
Additional CPV Supplementary CPV
71621000
Σημεία αναφοράς
24/06/2019 00:00
26/07/2019 16:00
01/08/2019 10:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Notice type Ημερομηνία δημοσίευσης
2019/S 119-290864 Προκήρυξη διαγωνισμού 24/06/2019 00:00