Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Μελέτη σχετικά με την αποφυγή της οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ και ναρκωτικών
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG Mobility and Transport (MOVE)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
12/07/2019
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
27/09/2019
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
MOVE/C2/2019-102
Μελέτη σχετικά με την αποφυγή της οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ και ναρκωτικών
Η μελέτη έχει σκοπό την παροχή υπηρεσιών στην Επιτροπή με επικαιροποιημένες πληροφορίες σχετικά με τον ρόλο του αλκοόλ και άλλων ψυχοτρόπων ουσιών ως παράγοντες πρόκλησης ατυχημάτων και σχετικά με τις πολιτικές και τα μέτρα που εφαρμόζονται από τα κράτη μέλη για την αντιμετώπιση αυτού. Θα πρέπει επίσης να προσδιορίσει τις βέλτιστες πρακτικές και, κατά περίπτωση, να παρέχει συστάσεις για μέτρα πολιτικής.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Δημόσια σύμβαση
Η βέλτιστη σχέση ποιότητας/τιμής
73220000
BE10
Όροι συμμετοχής
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
12/07/2019 00:00
19/09/2019 23:59
Άνευ αντικειμένου
27/09/2019 23:00
30/09/2019 10:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Notice type Ημερομηνία δημοσίευσης
2019/S 133-325754 Προκήρυξη διαγωνισμού 12/07/2019 00:00