Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Διδάγματα για τη διαμόρφωση ολοκληρωμένων προσεγγίσεων για την ανανέωση και τον ...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG Energy (ENER)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
11/07/2019
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
09/09/2019
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
ENER/C3/2019-468/03
Διδάγματα για τη διαμόρφωση ολοκληρωμένων προσεγγίσεων για την ανανέωση και τον εκσυγχρονισμό του δομημένου περιβάλλοντος
Αυτή η μελέτη στοχεύει στον προσδιορισμό των διδαγμάτων που δύνανται να αποκομιστούν από τα υφιστάμενα νομοθετικά και μη μέτρα, συμπεριλαμβανομένης της οδηγίας για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων και των συναφών εργαλείων (μεταξύ άλλων), για την υποστήριξη της μετάβασης σε ένα περισσότερο βιώσιμο δομημένο περιβάλλον και την ενεργοποίηση των πολιτών για την επίτευξη της απαραίτητης μεταμόρφωσης του κτιριακού δυναμικού μας ώστε να προσαρμοστεί στην κλιματική αλλαγή. Προκειμένου να υποστηριχθεί η μετάβαση σε ένα περισσότερο βιώσιμο δομημένο περιβάλλον, θα ήταν χρήσιμο να εκτιμηθεί καλύτερα το δυναμικό της πολιτικής σχετικά με τα κτίρια γενικότερα, και η οδηγία για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων και τα συναφή μέτρα διευκόλυνσης ειδικότερα, ώστε να συμβάλλουν στους ευρύτερους στόχους πολιτικής. Αυτή η ανάλυση θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη συμπληρωματικούς κανόνες και πρωτοβουλίες της ΕΕ που αφορούν κτίρια και την ενέργειά τους ή πτυχές βιωσιμότητας.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Δημόσια σύμβαση
Η βέλτιστη σχέση ποιότητας/τιμής
73000000
BE
Όροι συμμετοχής
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
11/07/2019 00:00
05/09/2019 23:59
06/09/2019 23:59
09/09/2019 17:00
10/09/2019 11:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Notice type Ημερομηνία δημοσίευσης
2019/S 132-323041 Προκήρυξη διαγωνισμού 11/07/2019 00:00