Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Σύμβαση για υπηρεσία δεδομένων T-AIS σε συγκεκριμένες περιοχές
Αναθέτουσα αρχή:
European Maritime Safety Agency
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
02/07/2019
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
29/07/2019
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
EMSA/OP/12/2019
Σύμβαση για υπηρεσία δεδομένων T-AIS σε συγκεκριμένες περιοχές
Στόχος είναι η ανάθεση μιας σύμβασης-πλαισίου για την παρτίδα 1 και άλλης μίας για τη παρτίδα 2. Η κύρια διαφορά είναι η περιοχή του γεωγραφικού ενδιαφέροντος: Η παρτίδα 1 αφορά την επίγεια κάλυψη AIS στη Μαύρη Θάλασσα, ενώ η παρτίδα 2 αφορά κάλυψη στη Μεσόγειο.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Μία ή περισσότερες παρτίδες
Συμφωνία πλαίσιο
72319000
Όροι συμμετοχής
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
02/07/2019 00:00
29/07/2019 16:00
31/07/2019 12:00
Παρτίδες
Αριθμός παρτίδας Τίτλος Περιγραφή
Παρτίδα 1 Μαύρη Θάλασσα — τροφοδοσία δεδομένων επίγειας αυτόματης αναγνώρισης για συγκεκριμένες περιοχές,— άδεια για την ενσωμάτωση αυτών των δεδομένων σε άλλες πηγές στα συστήματα του EMSA και για τη διανομή αυτών των δεδομένων στα κράτη μέλη και τους θεσμικούς χρήστες του EMSA,— ρύθμιση των υπηρεσιών, δοκιμή και έλεγχος εγκυρότητας, συντήρηση και υποβολή εκθέσεων σχετικά με την υπηρεσία δεδομένων.
Παρτίδα 2 Μεσόγειος Όπως αναφέρεται παραπάνω για την παρτίδα 1.
Προκηρύξεις
Αναφορά Notice type Ημερομηνία δημοσίευσης
2019/S 125-304350 Προκήρυξη διαγωνισμού 02/07/2019 00:00