Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Τεχνική βοήθεια για την προετοιμασία και υλοποίηση του προγράμματος για τις δημο...
Αναθέτουσα αρχή:
European Investment Bank (EIB)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
20/06/2019
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
27/09/2019
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
TA2019048 UA EST / AA-001244-001-D
Τεχνική βοήθεια για την προετοιμασία και υλοποίηση του προγράμματος για τις δημοτικές υποδομές στην Ουκρανία (Χρηματοδοτείται...
Το πρόγραμμα για τις δημοτικές υποδομές στην Ουκρανία είναι ένα πολυτομεακό πρόγραμμα επενδύσεων που αναπτύχθηκε από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) από κοινού με το Υπουργείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (MRD) και το Υπουργείο Οικονομικών της Ουκρανίας (MF).Σκοπός αυτής της ενέργειας είναι να παρέχει τεχνική βοήθεια στους τελικούς δικαιούχους ώστε να διασφαλιστεί ότι η προετοιμασία, η προμήθεια, η υλοποίηση και η διαχείριση των έργων στο πλαίσιο του προγράμματος διεξάγονται σύμφωνα με τις απαιτήσεις και τα πρότυπα της ΕΤΕπ.Το πεδίο εφαρμογής των υπηρεσιών ΤΒ θα καλύψει τον κύκλο του έργου από μελέτες σκοπιμότητας, επενδυτικά σχέδια προτεραιότητας, τεχνικές προδιαγραφές και έγγραφα διαγωνισμού, υποστήριξη δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και διαχείρισης έργων (PIU) κατά την εφαρμογή, κυρίως σε σχέση με την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων και των έργων δημόσιου φωτισμού.
Υπηρεσίες
Περιορισμένη πρόσβαση
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Η βέλτιστη σχέση ποιότητας/τιμής
71314300
00
Σημεία αναφοράς
20/06/2019 00:00
27/09/2019 23:59
29/07/2019 17:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2019/S 117-285775
Προκήρυξη διαγωνισμού
20/06/2019 00:00