Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
GRO/SME/19/C/006 Στρατηγική Έξυπνων Πόλεων
Αναθέτουσα αρχή:
European Innovation Council and Small and Medium-sized EnterprisesExecutive Agen...
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
01/07/2019
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
02/10/2019
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
EASME/2019/OP/0016
GRO/SME/19/C/006 Στρατηγική Έξυπνων Πόλεων
Στόχος της παρούσας σύμβασης παροχής υπηρεσιών είναι να προωθηθεί η ανάπτυξη ισχυρών οικοσυστημάτων καινοτομίας υψηλής τεχνολογίας στις ευρωπαϊκές πόλεις / περιφέρειες, ώστε να προωθηθεί ο βιομηχανικός μετασχηματισμός και η έξυπνη, βιώσιμη ανάπτυξη.Στόχος είναι να προωθηθεί η ηγεσία και η συνεργασία σε πόλεις και περιφέρειες σε όλους τους παράγοντες της οικονομίας, να μετασχηματιστούν τα εδάφη τους και να διευκολυνθεί κυρίως η πρόσβαση των ΜΜΕ σε ταλέντα, σε προηγμένες τεχνολογίες και μεγάλα δεδομένα, σε καινοτόμα επιχειρηματικά μοντέλα και υποδομή αιχμής που θα τις βοηθούσε να δημιουργήσουν τα έξυπνα προϊόντα και τις υπηρεσίες του μέλλοντος.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Δημόσια σύμβαση
Η βέλτιστη σχέση ποιότητας/τιμής
79411000
BE10
Όροι συμμετοχής
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
01/07/2019 00:00
02/10/2019 12:00
02/10/2019 15:30
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2019/S 165-403967
Διορθωτικό
28/08/2019 00:00
2019/S 124-301854
Προκήρυξη διαγωνισμού
01/07/2019 00:00