Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Μελέτη για την απλούστευση της επισήμανσης και τη χρήση εργαλείων πληροφορικής γ...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs...
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
02/08/2019
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
23/09/2019
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
750/PP/GRO/IMA/19/1131/10774
Μελέτη για την απλούστευση της επισήμανσης και τη χρήση εργαλείων πληροφορικής για την κοινοποίηση πληροφοριών κινδύνων και...
Η μελέτη αποτελεί συνέχεια του ελέγχου της καταλληλότητας της πιο σχετικής νομοθεσίας για τα χημικά προϊόντα (εξαιρουμένου του κανονισμού REACH) και της αξιολόγησης του κανονισμού για τα απορρυπαντικά. Αυτές οι 2 αξιολογήσεις παρέχουν μια συνολική εκτίμηση σχετικά με την εφαρμογή της νομοθεσίας της ΕΕ περί χημικών προϊόντων λαμβάνοντας υπόψη τους στόχους της νομοθεσίας για την προστασία της ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος, τη διασφάλιση της αποτελεσματικής λειτουργίας της ενιαίας αγοράς και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της καινοτομίας.Ο κύριος σκοπός της παρούσας μελέτης είναι να προσδιορίσει τις κατάλληλες επιλογές πολιτικής:1) με σκοπό την απλούστευση και τον εκσυγχρονισμό των υφιστάμενων απαιτήσεων επισήμανσης του κανονισμού περί ταξινόμησης, επισήμανσης και συσκευασίας (ΤΕΣ) και της νομοθεσίας που σχετίζεται με την ΤΕΣ, ήτοι της τομεακής νομοθεσίας και της νοµοθεσίας για συγκεκριµένα προϊόντα που έχει κάθετη ή οριζόντια σύνδεση με τον κανονισμό ΤΕΣ, και2) με σκοπό να επιτευχθεί η βέλτιστη αξιοποίηση ψηφιακών εργαλείων για την κοινοποίηση πληροφοριών σχετικά με τους κινδύνους και την ασφάλεια καθώς και οδηγίες χρήσης προς τους καταναλωτές.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Δημόσια σύμβαση
http://ec.europa.eu/growth/contracts-grants/calls-for-tenders/index_en.htm
Η βέλτιστη σχέση ποιότητας/τιμής
79400000
BE1
Additional CPV Supplementary CPV
79410000
Όροι συμμετοχής
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης.
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης.
Σημεία αναφοράς
02/08/2019 00:00
Άνευ αντικειμένου
Άνευ αντικειμένου
23/09/2019 16:00
25/09/2019 11:30
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Notice type Ημερομηνία δημοσίευσης
2019/S 148-363150 Προκήρυξη διαγωνισμού 02/08/2019 00:00