Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα διαχείρισης
Αναθέτουσα αρχή:
European Food Safety Authority (EFSA)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
05/07/2019
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
20/09/2019
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
OC/EFSA/FIN/2019/01
Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα διαχείρισης
Η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA) είναι ο κορυφαίος οργανισμός της ΕΕ σε αυτή την πρόσκληση υποβολής προσφορών. Τα ακόλουθα όργανα της ΕΕ συμμετέχουν σε αυτή την πρόσκληση: BEREC Office, CDT, Cedefop, CPVO, EACEA, EBA, ECHA, EDA, EEA, EFCA, EIB, EIGE, EIT, EMA, ENISA, ERCEA, ESMA, eu-LISA, Eurojust, Europol, F4E, FRA, Frontex, GSA, OSHA, SESAR JU, SHIFT2RAIL JU, SRB. Η πρόσκληση υποβολής προσφορών αποσκοπεί να παράσχει στα συμμετέχοντα όργανα της ΕΕ πολυετή δέσμη συμβουλευτικών υπηρεσιών διαχείρισης που σχετίζονται με τον μετασχηματισμό των επιχειρήσεων και την επιχειρησιακή ανάπτυξη που είναι απαραίτητες για τη βελτίωση της αξίας, της επάρκειας και της αποτελεσματικότητας των οργάνων της ΕΕ.Η ικανότητα του υποψήφιου καλύπτει έναν πλήρη κύκλο ζωής των υπηρεσιών παροχής συμβουλών διαχείρισης, από τη στρατηγική ανάλυση, μέσω του στρατηγικού σχεδιασμού, έως την υλοποίηση και την ανάπτυξη υπηρεσιών διαχείρισης πολιτικών, διαδικασιών και εργαλείων, ήτοι και την ανάπτυξη όσο και εξέλιξη μεθόδων.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Συμφωνία πλαίσιο
Η βέλτιστη σχέση ποιότητας/τιμής
79410000
ITH52
Όροι συμμετοχής
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
05/07/2019 00:00
20/09/2019 14:30
23/09/2019 14:30
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Notice type Ημερομηνία δημοσίευσης
2019/S 165-403966 Διορθωτικό 28/08/2019 00:00
2019/S 153-375802 Διορθωτικό 09/08/2019 00:00
2019/S 128-311695 Προκήρυξη διαγωνισμού 05/07/2019 00:00