Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Παροχή βοήθειας στην Επιτροπή σχετικά με τεχνικές, κοινωνικοοικονομικές, περιβαλ...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG for Environment (ENV)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
21/06/2019
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
12/08/2019
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
ENV.B.3/FRA/2019/0017
Παροχή βοήθειας στην Επιτροπή σχετικά με τεχνικές, κοινωνικοοικονομικές, περιβαλλοντικές εκτιμήσεις και εκτιμήσεις...
Στόχος της σύμβασης είναι η παροχή βοήθειας στην Επιτροπή μέσω τεχνικών, κοινωνικοοικονομικών, περιβαλλοντικών εκτιμήσεων και εκτιμήσεων κόστους-οφέλους που σχετίζονται με την εφαρμογή και την περαιτέρω ανάπτυξη της νομοθεσίας της ΕΕ για τα απόβλητα στο πλαίσιο της κυκλικής οικονομίας. Η νομοθεσία της ΕΕ για τα απόβλητα καταλαμβάνει ένα πολύ σημαντικό μέρος της νομοθεσίας και στα επόμενα χρόνια η πολιτική της ΕΕ για τα απόβλητα θα πρέπει να εξακολουθεί να εστιάζει στη σωστή εφαρμογή του υφιστάμενου κεκτημένου για τα απόβλητα και των μελλοντικών αναθεωρήσεών του προκειμένου να καταστήσει τον υφιστάμενο νόμο καταλληλότερο ως προς τον στρατηγικό στόχο της ΕΕ να γίνει μια κοινωνία ενεργειακά αποδοτική και κατά συνέπεια να στραφεί προς την κυκλική οικονομία. Θα απαιτηθεί η χρήση εξωτερικής εμπειρογνωμοσύνης σε διοικητικά, νομικά και τεχνικά ζητήματα προκειμένου να στηριχθεί η Επιτροπή στο καθήκον της για τη βελτίωση της εφαρμογής και της αναθεώρησης του κεκτηµένου για τα απόβλητα. Η παρούσα σύμβαση-πλαίσιο θα συναφθεί με σκοπό την παροχή υπηρεσιών στην Επιτροπή, για την υποστήριξη της εφαρμογής και της περαιτέρω ανάπτυξης της νομοθεσίας και της πολιτικής περί αποβλήτων.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Συμφωνία πλαίσιο
Η βέλτιστη σχέση ποιότητας/τιμής
90700000
00
Όροι συμμετοχής
Βλέπε διαδικτυακή διεύθυνση που παρέχεται στο τμήμα I.3).
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
21/06/2019 00:00
12/08/2019 16:00
20/08/2019 10:30
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2019/S 118-288647
Προκήρυξη διαγωνισμού
21/06/2019 00:00