Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Επισκόπηση όσον αφορά τη θέρμανση και τη ψύξη: Αντιλήψεις, αγορές και κανονιστικ...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG Energy (ENER)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
04/10/2019
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
14/11/2019
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
ENER/C3/2019-487
Επισκόπηση όσον αφορά τη θέρμανση και τη ψύξη: Αντιλήψεις, αγορές και κανονιστικά πλαίσια για την για την απαλλαγή από τις...
Η ανάλυση θα επικεντρωθεί στον εντοπισμό των ρυθμιστικών, οικονομικών και πολιτιστικών συνθηκών που χαρακτηρίζουν τον τομέα θέρμανσης και ψύξης, με ιδιαίτερη προσοχή στην τηλεθέρμανση και τις αντλίες θέρμανσης. Θα αναπτυχθούν σενάρια για την αποδοτικότερη από πλευράς κόστους απαλλαγή από τις ανθρακούχες εκπομπές όσον αφορά τη θέρμανση και τη ψύξη στα κράτη μέλη της ΕΕ28, τη Νορβηγία, την Ελβετία και την Ισλανδία και θα δοθεί μια συνολική περιγραφή σε επίπεδο ΕΕ. Αυτά τα σενάρια θα βασίζονται στην υπάρχουσα ζήτηση για χρήσιμη ενέργεια, τις τεχνολογίες και τα μέσα. Η στάση των ευρωπαίων πολιτών έναντι της τηλεθέρμανσης και της ψύξης θα αξιολογηθεί και θα εξεταστούν οι παράγοντες που διέπουν τη διάδοση αποδοτικών και ανανεώσιμων τεχνολογιών, με αναφορά στις ρυθμιστικές, δημοσιονομικές και κοινωνικοοικονομικές συνθήκες. Σκοπός του έργου θα είναι ο εντοπισμός των στοιχείων μιας βέλτιστης μετάβασης του συστήματος προς μία κοινωνία με καθαρές μηδενικές εκπομπές με ελάχιστες δευτερογενείς αρνητικές επιπτώσεις, ενώ παράλληλα θα γίνει χρήση της μέγιστης δέσμευσης του κλάδου θέρμανσης και ψύξης.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Δημόσια σύμβαση
Η βέλτιστη σχέση ποιότητας/τιμής
73000000
BE
Όροι συμμετοχής
Σημεία αναφοράς
04/10/2019 00:00
14/11/2019 17:00
15/11/2019 11:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2019/S 192-465377
Προκήρυξη διαγωνισμού
04/10/2019 00:00