Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Κατάρτιση αναφορών στο διαδίκτυο και στατιστικό εργαλείο για το πληροφορικό σύστ...
Αναθέτουσα αρχή:
European Maritime Safety Agency
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
25/06/2019
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
31/07/2019
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
EMSA/OP/16/2019
Κατάρτιση αναφορών στο διαδίκτυο και στατιστικό εργαλείο για το πληροφορικό σύστημα των προτύπων εκπαίδευσης, έκδοσης...
Πεδίο εφαρμογής αυτής της πρόσκλησης είναι η σύναψη μιας σύμβασης για την ανάπτυξη και τη συντήρηση μιας διαδικτυακής μονάδας για την κατάρτιση αναφορών, συμπεριλαμβανομένης μιας μελέτης σχετικά με τις στατιστικές πληροφορίες για ναυτικούς που εκδίδονται σε επίπεδο ΕΕ, μαζί με μια ανάλυση σχετικά με τις ανάγκες της ναυτιλίας σε αυτόν τον τομέα.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Δημόσια σύμβαση
Η βέλτιστη σχέση ποιότητας/τιμής
72000000
PT170
Additional CPV Supplementary CPV
73000000
Όροι συμμετοχής
Άνευ αντικειμένου
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
25/06/2019 00:00
31/07/2019 16:00
02/08/2019 11:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2019/S 120-292812 Προκήρυξη διαγωνισμού 25/06/2019 00:00