Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Πρόγραμμα τεχνικής βοήθειας για τη στήριξη της ενδιάμεσης χρηματοδότησης από την...
Αναθέτουσα αρχή:
European Investment Bank (EIB)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
26/06/2019
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
28/02/2020
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
AA-001212 (TA2019016 MW AFF), AA-001213 (TA2019017 ZM AFF)
Πρόγραμμα τεχνικής βοήθειας για τη στήριξη της ενδιάμεσης χρηματοδότησης από την ΕΤΕπ για μικρές και μεσαίες επενδύσεις στον...
Συνολικός στόχος αυτού του προγράμματος τεχνικής βοήθειας και στις δυο χώρες στόχους είναι η παροχή στήριξης για την εκτέλεση υφιστάμενων και μελλοντικών λειτουργιών της ΕΤΕπ στον χρηματοοικονομικό τομέα και η υποστηριζόμενη μεικτή χρηματοδότηση και χρηματοδότηση που παρέχεται στο πλαίσιο ευρύτερων προγραµµάτων ανάπτυξης της ΕΕ στις χώρες στόχους, προκειμένου να συμβάλει στη θέσπιση Στόχων για την Αειφόρο Ανάπτυξη (SDGs - Sustainable Development Goals) 1 (χωρίς φτώχεια), 2 (εξάλειψη της πείνας), 4 (ποιοτική εκπαίδευση), 5 (ισότητα των φύλων), 8 (αξιοπρεπή εργασία και οικονομική ανάπτυξη) και 10 (μείωση των ανισοτήτων).Ένας εγκάρσιος στόχος που εφαρμόζεται σε όλες τις δραστηριότητες που προβλέπονται στο παρόν πρόγραμμα τεχνικής βοήθειας είναι η διευκόλυνση της αξιοποίησης της χρηματοδότησης της ΕΤΕπ με έναν αποτελεσματικό, υπεύθυνο και βιώσιμο τρόπο, σύμφωνα με τα πρότυπα και τις απαιτήσεις της Τράπεζας, ιδίως στους τομείς της επιλεξιμότητας του αγροδιατροφικού τομέα και της περιβαλλοντικής και κοινωνικής βιωσιμότητας. Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες στη διαδικτυακή διεύθυνση που παρέχεται στο τμήμα I.3).
Υπηρεσίες
Περιορισμένη πρόσβαση
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Η βέλτιστη σχέση ποιότητας/τιμής
66100000
FG17
00
Additional CPV Supplementary CPV
77100000
66000000
Σημεία αναφοράς
26/06/2019 00:00
28/02/2020 23:59
14/08/2019 23:59
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2019/S 121-295625
Προκήρυξη διαγωνισμού
26/06/2019 00:00