Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Open Research Europe — Πλατφόρμα δημοσίευσης ανοικτών ερευνών της Ευρωπαϊκής Επι...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG Research and Innovation (RTD)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
18/07/2019
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
09/09/2019
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
RTD/2019/OP/006
Open Research Europe — Πλατφόρμα δημοσίευσης ανοικτών ερευνών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
Η παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών αφορά τη δημιουργία μιας πλατφόρμας δημοσίευσης επιστημονικών άρθρων ως υπηρεσία για τους δικαιούχους του προγράμματος «Ορίζοντας 2020». Η πλατφόρμα θα παρέχει έναν δωρεάν ελεύθερο χώρο δημοσίευσης για τους δικαιούχους του προγράμματος «Ορίζοντας 2020». Η πλατφόρμα θα διαχειρίζεται ολόκληρη τη διαδικασία δημοσίευσης, από την υποβολή έως τη δημοσίευση, την επιμέλεια και τη διατήρηση μετά τη δημοσίευση, των αρχικών άρθρων που προέρχονται από τη χρηματοδότηση του προγράμματος Ορίζοντας 2020 και θα εφαρμόσει ένα ανοικτό σύστημα αξιολόγησης από ομοτίμους. Θα φιλοξενεί επίσης προεκτυπώσεις. Τα δημοσιευμένα άρθρα και οι φιλοξενούμενες προεκτυπώσεις θα είναι ευρέως διαθέσιμα σε όλους τους ερευνητές και τους πολίτες. Οι υποψήφιοι καλούνται να προσαρμόσουν μια υπάρχουσα λύση υποδομής δημοσίευσης στις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, να αναπτύξουν διαδικασίες και πολιτικές για να διαχειριστούν την πλατφόρμα ως υπηρεσία, να συμμετάσχουν σε δραστηριότητες επικοινωνίας για την πλατφόρμα και να εκτελέσουν την υπηρεσία και να δημοσιεύσουν άρθρα στην πλατφόρμα. Ο διαγωνισμός αφορά σύμβαση-πλαίσιο διάρκειας 4 ετών.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Συμφωνία πλαίσιο
http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=tenders-open
Η βέλτιστη σχέση ποιότητας/τιμής
73200000
BE
Όροι συμμετοχής
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των όρων: Βλέπε διαδικτυακή διεύθυνση που παρέχεται στο τμήμα I.3).
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
18/07/2019 00:00
09/09/2019 15:00
11/09/2019 09:30
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2019/S 137-336373
Προκήρυξη διαγωνισμού
18/07/2019 00:00