Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Δημιουργία σύνδεσης ισχύος 20 kV μεταξύ των κτιρίων 686, JRC Fl. M και 908
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, Joint Research Centre - Karlsruhe (JRC-KRU)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
28/06/2019
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
09/08/2019
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
JRC/KRU/2019/OP/2154
Δημιουργία σύνδεσης ισχύος 20 kV μεταξύ των κτιρίων 686, JRC Fl. M και 908
Δημιουργία σύνδεσης ισχύος 20 kV.
Εργασίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Δημόσια σύμβαση
Η χαμηλότερη τιμή
31000000
DE12
Όροι συμμετοχής
Βλέπε διαδικτυακή διεύθυνση όπως αναφέρεται στο σημείο I.3).
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
28/06/2019 00:00
09/08/2019 16:30
12/08/2019 10:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2019/S 123-299312
Προκήρυξη διαγωνισμού
28/06/2019 00:00