Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Σύμβαση-πλαίσιο για την επιγραμμική παραγγελία προμηθειών για εκτυπωτές
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, Joint Research Centre - Geel (JRC-GEE)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
09/07/2019
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
29/08/2019
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
JRC/GEE/2019/OP/2113
Σύμβαση-πλαίσιο για την επιγραμμική παραγγελία προμηθειών για εκτυπωτές
Σύμβαση-πλαίσιο για την επιγραμμική παραγγελία προμηθειών για εκτυπωτές (μελάνια, τύμπανα, δοχεία μελάνης,..).
Προμήθειες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Συμφωνία πλαίσιο
Η χαμηλότερη τιμή
30125100
BE21
Additional CPV Supplementary CPV
30125110
Όροι συμμετοχής
Βλέπε διαδικτυακή διεύθυνση που παρέχεται στο τμήμα I.3).
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
09/07/2019 00:00
29/08/2019 16:00
03/09/2019 11:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Notice type Ημερομηνία δημοσίευσης
2019/S 130-317849 Προκήρυξη διαγωνισμού 09/07/2019 00:00