Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Προμήθεια καθισμάτων γραφείου που διευκολύνουν την κίνηση για το Δικαστήριο της ...
Αναθέτουσα αρχή:
Court of Justice of the European Union (CJEU)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
31/07/2019
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
26/09/2019
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
COJ-PROC-19/018
Προμήθεια καθισμάτων γραφείου που διευκολύνουν την κίνηση για το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Το αντικείμενο της παρούσας σύμβασης συνίσταται στην προμήθεια καρεκλών γραφείου με ροδάκια και σκαμπό γραφείου με μηχανισμό που ανεβοκατεβαίνει
Προμήθειες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
39130000
Σημεία αναφοράς
31/07/2019 00:00
26/09/2019 17:00
03/10/2019 11:00
Παρτίδες
Αριθμός παρτίδας Τίτλος Περιγραφή
Παρτίδα 1
Καρέκλες Γραφείου με Ροδάκια
Προμήθεια καρεκλών γραφείου με ροδάκια..
Παρτίδα 2
Σκαμπό γραφείου με μηχανισμό που ανεβοκατεβαίνει
Προμήθεια σκαμπό γραφείου με μηχανισμό που ανεβοκατεβαίνει.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2019/S 154-378795
Διορθωτικό
12/08/2019 00:00
2019/S 146-358681
Προκήρυξη διαγωνισμού
31/07/2019 00:00