Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Εναρμόνιση, διασφάλιση της ποιότητας και διαπίστευση (HAQAA 2)
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG Education,Youth, Sport and Culture (EAC)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
12/07/2019
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
28/08/2019
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
EAC-19-2019
Εναρμόνιση, διασφάλιση της ποιότητας και διαπίστευση (HAQAA 2)
Εκτέλεση της δεύτερης φάσης της πρωτοβουλίας «Εναρμόνιση, διασφάλιση της ποιότητας και διαπίστευση» (HAQAA 2) προκειμένου να βελτιωθεί η ποιότητα και η εναρμόνιση της αφρικανικής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και υποστήριξη της απασχολησιμότητας και της κινητικότητας των σπουδαστών σε ολόκληρη την ήπειρο, με ταυτόχρονη βελτίωση της διασφάλισης της ποιότητας και της συνάφειας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση στην Αφρική και της αναγνώρισης και της διαφάνειας των προσόντων. Αυτό θα περιλαμβάνει την εδραίωση και την επέκταση των δραστηριοτήτων που πραγματοποιήθηκαν κατά την πρώτη φάση της πρωτοβουλίας HAQAA.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Δημόσια σύμβαση
Η βέλτιστη σχέση ποιότητας/τιμής
80000000
BE
Όροι συμμετοχής
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
12/07/2019 00:00
28/08/2019 12:00
04/09/2019 11:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2019/S 133-325755
Προκήρυξη διαγωνισμού
12/07/2019 00:00