Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
«Παραχώρηση υπηρεσιών και παροχή συναφών υπηρεσιών στον τομέα της μακροπρόθεσμης...
Αναθέτουσα αρχή:
European Committee of the Regions, Directorate for Logistics
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
01/07/2019
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
07/10/2019
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
CDR/DL/35/2019
«Παραχώρηση υπηρεσιών και παροχή συναφών υπηρεσιών στον τομέα της μακροπρόθεσμης ομαδικής εστίασης στα κτίρια της Ευρωπαϊκής...
Η παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης αφορά σύμβαση παροχής υπηρεσιών και παροχή συναφών υπηρεσιών στον τομέα της μακροπρόθεσμης ομαδικής εστίασης στα κτίρια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών και της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής στις Βρυξέλλες.
Υπηρεσίες
Περιορισμένη πρόσβαση
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Η βέλτιστη σχέση ποιότητας/τιμής
55500000
BE100
Additional CPV Supplementary CPV
55510000
55511000
55520000
55512000
55330000
Σημεία αναφοράς
01/07/2019 00:00
07/10/2019 23:59
29/07/2019 23:59
Άνευ αντικειμένου
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Notice type Ημερομηνία δημοσίευσης
2019/S 124-301873 Προκήρυξη διαγωνισμού 01/07/2019 00:00