Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Παροχή υπηρεσιών στελέχωσης με έκτακτο προσωπικό για τον Frontex
Αναθέτουσα αρχή:
European Border and Coast Guard Agency (Frontex)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
25/06/2019
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
22/07/2019
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
Frontex/OP/447/2019/KM
Παροχή υπηρεσιών στελέχωσης με έκτακτο προσωπικό για τον Frontex
Ο γενικός στόχος της σύμβασης είναι η έγκαιρη παροχή του απαραίτητου έκτακτου προσωπικού στον Frontex σύμφωνα με τα απαιτούμενα προφίλ αρμοδιοτήτων.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Συμφωνία πλαίσιο
Η χαμηλότερη τιμή
79620000
PL91
Όροι συμμετοχής
Ο υποψήφιος θα πρέπει να αποδείξει ότι διαθέτει άδεια εκτέλεσης της σύμβασης σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία μέσω της παροχής στοιχείων που αποδεικνύουν ότι ο υποψήφιος αποτελεί ήδη αναγνωρισμένη νομική οντότητα και είναι εγγεγραμμένος σε σχετικό επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο.
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
25/06/2019 00:00
Άνευ αντικειμένου
Άνευ αντικειμένου
22/07/2019 12:00
24/07/2019 11:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Notice type Ημερομηνία δημοσίευσης
2019/S 120-292811 Προκήρυξη διαγωνισμού 25/06/2019 00:00