Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Σχέδιο µάθησης από οµοτίµους για την πολιτιστική κληρονοµιά για πόλεις και περιφ...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG Education,Youth, Sport and Culture (EAC)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
30/07/2019
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
23/09/2019
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
EAC/21/2019
Σχέδιο µάθησης από οµοτίµους για την πολιτιστική κληρονοµιά για πόλεις και περιφέρειες
Όπως προβλέπεται από το ετήσιο πρόγραμμα έργου για το 2019 για την υλοποίηση του προγράμματος «Δημιουργική Ευρώπη» και όπως ανακοινώθηκε στα στρατηγικά έγγραφα της ΕΕ (Σχέδιο εργασίας για τον πολιτισμό 2019-2022 και Ευρωπαϊκό πλαίσιο δράσης για την πολιτιστική κληρονομιά), ο στόχος της παρούσας δράσης είναι η παροχή στήριξης δραστηριοτήτων µάθησης από οµοτίµους για αστικούς, περιφερειακούς, τοπικούς και εθνικούς εμπειρογνώμονες (ανάλογα με την περίπτωση) στα εξής θέματα:Α. Συμμετοχική διακυβέρνηση της πολιτιστικής κληρονομιάς,Β. Προσαρμοστική επαναχρησιµοποίηση της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς,Γ. Ποιότητα των παρεμβάσεων στην πολιτιστική κληρονομιά.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Δημόσια σύμβαση
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5053
Η βέλτιστη σχέση ποιότητας/τιμής
79951000
BE1
Additional CPV Supplementary CPV
79952100
Όροι συμμετοχής
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
30/07/2019 00:00
12/09/2019 23:59
Άνευ αντικειμένου
23/09/2019 13:00
24/09/2019 10:30
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Notice type Ημερομηνία δημοσίευσης
2019/S 145-355937 Προκήρυξη διαγωνισμού 30/07/2019 00:00