Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Παροχή υπηρεσιών ιατρών-συµβούλων MedCOI
Αναθέτουσα αρχή:
European Asylum Support Office (EASO)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
28/06/2019
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
30/07/2019
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
EASO/2019/722
Παροχή υπηρεσιών ιατρών-συµβούλων MedCOI
Αυτή η διαδικασία σύναψης συμβάσεων έχει στόχο την παροχή ιατρικής υποστήριξης στις ομάδες EASO/ιατρικών πληροφοριών για τη χώρα καταγωγής (MedCOI - Medical Country of Origin Information) μέσω ιατρών-συµβούλων (π.χ. ως πάροχοι μεμονωμένης υπηρεσίας ή ομάδες παρόχων μεμονωμένης υπηρεσίας). Οι ιατροί-σύμβουλοι του αναδόχου θα παρέχουν συμβουλές σχετικά με αιτήματα που υποβάλουν τα κράτη μέλη των MedCOI (τελικοί χρήστες) και απαντήσεις που λαμβάνουν οι τοπικοί πάροχοι MedCOI.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Δημόσια σύμβαση
Η βέλτιστη σχέση ποιότητας/τιμής
48814000
MT
Όροι συμμετοχής
Σημεία αναφοράς
28/06/2019 00:00
30/07/2019 23:59
31/07/2019 10:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2019/S 123-299296
Προκήρυξη διαγωνισμού
28/06/2019 00:00