Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Υποστήριξη στο πρόγραμμα Mission Innovation – έκκληση για δράση Innovation Chall...
Αναθέτουσα αρχή:
Clean Hydrogen Joint Undertaking (CHJU)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
28/06/2019
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
16/08/2019
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
FCH / OP / CONTRACT 249
Υποστήριξη στο πρόγραμμα Mission Innovation – έκκληση για δράση Innovation Challenge 8: Renewable and Clean Hydrogen (πρόκληση καινοτομίας 8: ανανεώσιμη...
Το ενδιαφέρον των κυβερνήσεων στις τεχνολογίες υδρογόνου πηγάζει από την προσαρµοστικότητα του υδρογόνου, τις διατομεακές χρήσεις του και τη δυνατότητα της εις βάθος αποκαρβόνωσης. Παρόλο που αρκετά προγράμματα επίδειξης έχουν δείξει με επιτυχία την ωριμότητα και τα οφέλη των μεμονωμένων τεχνολογιών υδρογόνου, κατά κανόνα, είτε σε απομόνωση είτε σε περιορισμένο μέγεθος, η βιωσιμότητα του υδρογόνου ως μια «συστημική λύση» δεν έχει ακόμα παρουσιαστεί σε μεγάλη κλίμακα. Λαμβάνοντας υπόψη τους περιορισμούς στους πόρους των μελών του προγράμματος Mission Innovation (MI), και τους περιορισμούς που τίθενται από το χρονοδιάγραμμα του προγράμματος MI, κρίθηκε αναγκαίο να προσδιοριστούν δράσεις οι οποίες θα παράξουν το μέγιστο δυνατό αντίκτυπο βραχυπρόθεσμα. Σε αυτό το πλαίσιο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (μέσω της σύµπραξης δηµόσιου-ιδιωτικού τοµέα, FCH 2 JU) προτείνει τη δημιουργία μιας παγκόσμιας πλατφόρμας ανταλλαγής πληροφοριών εντός της δράσης MI-IC8, προκειμένου να διευκολυνθεί η διαδικασία παρακίνησης και εφαρμογής σχεδίων υδρογόνου μεγάλης κλίμακας και η προαγωγή της γνώσης σε περιπτώσεις όπου θέματα πνευματικής ιδιοκτησίας είναι λιγότερο ευαίσθητα.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Δημόσια σύμβαση
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5057
Η βέλτιστη σχέση ποιότητας/τιμής
73000000
BE
Additional CPV Supplementary CPV
79400000
Όροι συμμετοχής
Βλέπε διαδικτυακή διεύθυνση που παρέχεται στο τμήμα I.3).
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
28/06/2019 00:00
16/08/2019 17:00
20/08/2019 10:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2019/S 123-299297
Προκήρυξη διαγωνισμού
28/06/2019 00:00