Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Παροχή υπηρεσιών σε δραστηριότητες εξωτερικής ανάθεσης OIM και δραστηριότητες RM...
Αναθέτουσα αρχή:
European Investment Fund
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
27/06/2019
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
01/08/2019
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
2019-OIM-RM-ORM-001
Παροχή υπηρεσιών σε δραστηριότητες εξωτερικής ανάθεσης OIM και δραστηριότητες RM-ORM
Το ΕΤΕπ αναζητά πάροχο υπηρεσιών που να δραστηριοποιείται στον χρηματοπιστωτικό τομέα και να ειδικεύεται στη συλλογή,διαχείριση,επεξεργασία,υποβολή εκθέσεων και παρακολούθηση χρηματοοικονομικών δεδομένων.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Η βέλτιστη σχέση ποιότητας/τιμής
72300000
LU
Σημεία αναφοράς
27/06/2019 00:00
01/08/2019 23:59
08/08/2019 14:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2019/S 122-297642
Προκήρυξη διαγωνισμού
27/06/2019 00:00