Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
NL-Petten: Σύμβαση προμηθειών απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια και εγκατάστα...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, Joint Research Centre - Petten (JRC-PTT)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
01/07/2019
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
19/08/2019
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
JRC/PTT/2019/OP/2099
NL-Petten: Σύμβαση προμηθειών απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτροτεχνικών εγκαταστάσεων και ενός...
NL-Petten: Σύμβαση προμηθειών απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτροτεχνικών εγκαταστάσεων και ενός λειτουργικού συστήματος στο κτήριο 311 του JRC στο Petten, συμπεριλαμβανομένης της συντήρησης
Προμήθειες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Δημόσια σύμβαση
Η χαμηλότερη τιμή
31200000
NL328
Όροι συμμετοχής
Βλέπε διαδικτυακή διεύθυνση που παρέχεται στο τμήμα I.3).
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
01/07/2019
Άνευ αντικειμένου
Άνευ αντικειμένου
19/08/2019 16:00
20/08/2019 15:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Notice type Ημερομηνία δημοσίευσης
2019/S 124-301874 Προκήρυξη διαγωνισμού 01/07/2019