Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Δυνατότητες και επίπεδα για την ηλεκτροδότηση της θέρμανσης χώρων σε κτίρια
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG Energy (ENER)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
05/09/2019
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
10/10/2019
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
ENER/C1/2019-481
Δυνατότητες και επίπεδα για την ηλεκτροδότηση της θέρμανσης χώρων σε κτίρια
Το αντικείμενο της παρούσας σύμβασης είναι να καθορίσει τις δυνατότητες, το κόστος και τα οφέλη, το επίπεδο οικονομικής και τεχνικής σκοπιμότητας και το ρόλο της ανανεώσιμης ηλεκτρικής ενέργειας όσον αφορά τη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα στη θέρμανση χώρων στα κτίρια.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Δημόσια σύμβαση
Η βέλτιστη σχέση ποιότητας/τιμής
73210000
BE
Όροι συμμετοχής
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
05/09/2019 00:00
08/10/2019 23:59
09/10/2019 23:59
10/10/2019 16:00
11/10/2019 10:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Notice type Ημερομηνία δημοσίευσης
2019/S 171-416598 Προκήρυξη διαγωνισμού 05/09/2019 00:00