Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Σύμβουλος υλοποίησης έργου στο έργο αναβάθμισης της οδού Great North Road (T2)
Αναθέτουσα αρχή:
European Investment Bank (EIB)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
03/07/2019
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
17/10/2019
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
AA-000679-001
Σύμβουλος υλοποίησης έργου στο έργο αναβάθμισης της οδού Great North Road (T2)
Η εν λόγω τεχνική βοήθεια στοχεύει στην παροχή της απαραίτητης υποστήριξης στον οργανισμό οδικής ανάπτυξης του Υπουργείου Οικισμού και Ανάπτυξης Υποδομών για την υλοποίηση του έργου αναβάθμισης της οδού Great North Road (T2).Για περαιτέρω πληροφορίες βλέπε διαδικτυακή διεύθυνση που παρέχεται στο τμήμα I.3.
Υπηρεσίες
Περιορισμένη πρόσβαση
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Η βέλτιστη σχέση ποιότητας/τιμής
71356200
MA09
00
Additional CPV Supplementary CPV
71311000
71311210
79418000
71311220
Σημεία αναφοράς
03/07/2019 00:00
17/10/2019 17:00
20/08/2019 17:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2019/S 126-307301
Προκήρυξη διαγωνισμού
03/07/2019 00:00