Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Σύμβαση στήριξης στην εκτίμηση αντικτύπου για την τροποποίηση του κανονισμού της...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG for Climate Action (CLIMA)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
27/06/2019
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
26/08/2019
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
CLIMA.A.2/SER/2019/0009
Σύμβαση στήριξης στην εκτίμηση αντικτύπου για την τροποποίηση του κανονισμού της(ΕΚ) Αριθμ.1005/2009 για τις ουσίες που καταστρέφουν...
Το 2017, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κυκλοφόρησε αξιολόγηση του Κανονισμού (ΕΚ) Αριθμ.1005/2009 για τις ουσίες που καταστρέφουν για το στρώμα του όζοντος (ο Κανονισμός). Αναπτύσσοντας τα αποτελέσματα της αξιολόγησης, η παρούσα σύμβαση αποσκοπεί στην παροχή έγκαιρης και υψηλής ποιότητας έκθεσης που υποστηρίζει την επιτροπή στην αξιολόγηση του αντικτύπου λόγω της τροποποίησης του κανονισμού. Η αξιολόγηση του αντικτύπου θα καθορίσει μια σειρά επιλογών πολιτικής για την επίτευξη συγκεκριμένων και λειτουργικών στόχων και την ανάλυση των πιθανών οικονομικών, κοινωνικών, κλιματικών και περιβαλλοντικών επιπτώσεων αυτών των επιλογών, σύμφωνα με τις καλύτερες κατευθυντήριες οδηγίες της επιτροπής. Αυτό θα περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων δραστηριοτήτων, την διεξαγωγή ευρείας διαβούλευσης περί της ενδεχόμενης τροποποίησης του κανονισμού και των διαφόρων επιλογών, ώστε να ακουστούν οι ενδιαφερόμενοι φορείς και οι πολίτες στην εξέλιξη της κοινοτικής νομοθεσίας σε ό,τι αφορά την κοινοτική νομοθεσία για την προστασία του στρώματος του όζοντος.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Δημόσια σύμβαση
Η βέλτιστη σχέση ποιότητας/τιμής
90700000
00
Όροι συμμετοχής
Παρακαλείσθε να ανατρέξετε στα έγγραφα της σύμβασης.
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
27/06/2019 00:00
16/08/2019 16:30
19/08/2019 23:59
26/08/2019 16:00
28/08/2019 15:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Notice type Ημερομηνία δημοσίευσης
2019/S 122-297641 Προκήρυξη διαγωνισμού 27/06/2019 00:00