Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Μελέτη σχετικά με την «Αξιολόγηση της ποιότητας της κυβέρνησης σε υποεθνικό επίπ...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG Regional and urban Policy (REGIO)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
08/07/2019
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
19/09/2019
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
2019CE160AT022
Μελέτη σχετικά με την «Αξιολόγηση της ποιότητας της κυβέρνησης σε υποεθνικό επίπεδο και τη σύγκριση αποτελεσμάτων με...
Το αντικείμενο της παρούσας πρόσκλησης υποβολής προσφορών είναι μια μελέτη πάνω στη «Μέτρηση της ποιότητας της κυβέρνησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε υποεθνικό επίπεδο και σύγκριση των αποτελεσμάτων με προηγούμενες μελέτες».
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Δημόσια σύμβαση
Η βέλτιστη σχέση ποιότητας/τιμής
79000000
00
Όροι συμμετοχής
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
08/07/2019 00:00
19/09/2019 12:00
24/09/2019 11:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2019/S 129-315250
Προκήρυξη διαγωνισμού
08/07/2019 00:00