Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Συμφωνίες-πλαίσια για τη στήριξη των δραστηριοτήτων του χρηματοπιστωτικού τομέα ...
Αναθέτουσα αρχή:
European Investment Bank (EIB)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
01/07/2019
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
12/08/2019
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
TA2018194 R0 FWC
Συμφωνίες-πλαίσια για τη στήριξη των δραστηριοτήτων του χρηματοπιστωτικού τομέα της ΕΤΕπ εντός και εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η ΕΤΕπ προκηρύσσει πρόσκληση υποβολής προσφορών (ανοικτή διαδικασία) με στόχο την καθιέρωση πολλαπλών συμφωνιών-πλαισίων με εξειδικευμένους Συμβούλους για τη στήριξη της ΕΤΕπ, ιδίως του Τμήματος Συμβουλευτικών Υπηρεσιών σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Επιχειρήσεων και Έργων, συμβουλευτικές υπηρεσίες προς τους ενδιάμεσους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς στους τομείς της χρηματοδότησης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και της χρηματοδότησης των εταιρειών μεσαίας κεφαλαιοποίησης και χρηματοδότηση της δράσης για το κλίμα.Ο συνολικός προϋπολογισμός για την σύμβαση αυτή θα ανέλθει σε 50.000.000 EUR για την τετραετή περίοδο.Η σύμβαση-πλαίσιο αποτελείται από 2 παρτίδες. Αυτές θα καλύψουν κυρίως τους εξής τομείς:— Παρτίδα 1: Πρόσβαση σε χρηματοδότηση για μικρομεσαίες επιχειρήσεις και εταιρείες μεσαίας κεφαλαιοποίησης,— Παρτίδα 2: Χρηματοδότηση της δράσης για το κλίμα.Ολοκληρωμένες πληροφορίες σχετικά με το πεδίο εφαρμογής του έργου περιέχονται στους όρους αναφοράς.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
66171000
Σημεία αναφοράς
01/07/2019 00:00
12/08/2019 19:00
19/08/2019 10:00
Παρτίδες
Αριθμός παρτίδας Τίτλος Περιγραφή
Παρτίδα 1
Πρόσβαση σε χρηματοδότηση για μικρομεσαίες επιχειρήσεις και εταιρείες μεσαίας κεφαλαιοποίησης
Όλες οι πληροφορίες σχετικά με τη σύμβαση βρίσκονται στις Οδηγίες για τους υποψήφιους.Βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει προσεκτικά τις Οδηγίες για τους υποψηφίους. Με δεδομένο ότι πρόκειται για ανοικτό διαγωνισμό, οι προσφορές πρέπει να περιλαμβάνουν εκδήλωση ενδιαφέροντος, τεχνική προσφορά και οικονομική προσφορά.Όλα τα κριτήρια ανάθεσης και τις πληροφορίες αξιολόγησης μπορείτε να τις βρείτε στους Όρους Αναφοράς (ToR).
Παρτίδα 2
Μηχανισμός στήριξης της δράσης για το κλίμα της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (CASF)
Όλες οι πληροφορίες σχετικά με τη σύμβαση βρίσκονται στις Οδηγίες για τους υποψήφιους.Βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει προσεκτικά τις Οδηγίες για τους υποψηφίους. Με δεδομένο ότι πρόκειται για ανοικτό διαγωνισμό, οι προσφορές πρέπει να περιλαμβάνουν εκδήλωση ενδιαφέροντος, τεχνική προσφορά και οικονομική προσφορά.Όλα τα κριτήρια ανάθεσης και τις πληροφορίες αξιολόγησης μπορείτε να τις βρείτε στους Όρους Αναφοράς (ToR).
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2019/S 124-301869
Προκήρυξη διαγωνισμού
01/07/2019 00:00