Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Διοργάνωση εκδηλώσεων
Αναθέτουσα αρχή:
Clean Hydrogen Joint Undertaking (CHJU)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
23/07/2019
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
30/08/2019
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
FCH / Contract 243
Διοργάνωση εκδηλώσεων
Η κοινή επιχείρηση ΚΚΥ 2 προκηρύσσει μια ανοικτή πρόσκληση υποβολής προσφορών για τη σύναψη μιας σύμβασης-πλαίσιο παροχής υπηρεσιών με έναν πάροχο υπηρεσιών ο οποίος θα διαχειρίζεται τη διοργάνωση εκδηλώσεων και θα παρέχει υπηρεσίες επικοινωνίας. Για τους σκοπούς αυτής της σύμβασης, σε μια εκδήλωση δύνανται να συμμετέχουν από 50 έως 500 συμμετέχοντες και η εκδήλωση μπορεί να έχει διαφορετικές μορφές: ετήσια συνάντηση των ενδιαφερόμενων μερών, ημερίδες ελέγχου του προγράμματος, βραβεία της κοινής επιχείρηση ΚΚΥ 2, ημερίδες πληροφόρησης, εργαστήρια.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Συμφωνία πλαίσιο
http://www.fch.europa.eu/page/procurements
Η βέλτιστη σχέση ποιότητας/τιμής
79952000
BE
Όροι συμμετοχής
Βλέπε διαδικτυακή διεύθυνση που παρέχεται στο τμήμα I.3).
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
23/07/2019 00:00
30/08/2019 17:00
03/09/2019 11:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2019/S 140-343567
Προκήρυξη διαγωνισμού
23/07/2019 00:00