Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Μελέτη παρακολούθησης της οικονομικής ωφέλειας των έργων ITER και BA στη βιομηχα...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG Energy (ENER)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
19/07/2019
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
09/09/2019
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
ENER/D4/2019-41
Μελέτη παρακολούθησης της οικονομικής ωφέλειας των έργων ITER και BA στη βιομηχανία της ΕΕ
Το αντικείμενο της σύμβασης είναι η εκπόνηση μελέτης σχετικά με τον αντίκτυπο (εργασία, δημιουργία, οικονομικά οφέλη και διείσδυση / διάχυση / συνέργεια) των δραστηριοτήτων του έργου ITER στην ΕΕ, με μια εις βάθος ανάλυση της παγκόσμιας προστιθέμενης αξίας και τον αντίκτυπο της Ευρώπης στην παγκόσμια ανταγωνιστικότητα, όσον αφορά τη συμμετοχή της ΕΕ στις δραστηριότητες σύντηξης μέσω του ITER. Η μελέτη θα ακολουθήσει και θα συμπληρώσει μια προηγούμενη μελέτη που ολοκληρώθηκε το 2018, η οποία κάλυψε την περίοδο 2008-2017.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Δημόσια σύμβαση
Η βέλτιστη σχέση ποιότητας/τιμής
09300000
00
Όροι συμμετοχής
Σημεία αναφοράς
19/07/2019 00:00
09/09/2019 16:00
10/09/2019 10:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2019/S 138-338755
Προκήρυξη διαγωνισμού
19/07/2019 00:00