Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας για τις εγκαταστάσεις του Ευρωπαϊκού Οργανισμού γ...
Αναθέτουσα αρχή:
European Maritime Safety Agency
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
17/07/2019
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
12/09/2019
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
EMSA/OP/13/2019
Προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας για τις εγκαταστάσεις του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια στη Θάλασσα (EMSA), στην Λισσαβόνα
Στόχος του διαγωνισμού αυτού είναι η επιλογή ενός αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών ηλεκτρικής ενέργειας για τους μετρητές που βρίσκονται στις εγκαταστάσεις του EMSA στην διεύθυνση Praça Europa, 4, Lisboa, ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ.
Προμήθειες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Δημόσια σύμβαση
Η χαμηλότερη τιμή
09310000
PT170
Όροι συμμετοχής
Ο υποψήφιος θα πρέπει να έχει τη νομική και ρυθμιστική ικανότητα να ασκεί την αναγκαία επαγγελματική δραστηριότητα για την εκτέλεση της σύμβασης, συγκεκριμένα την ικανότητα παροχής ηλεκτρικής ενέργειας στις εγκαταστάσεις του EMSA.
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
17/07/2019 00:00
04/09/2019 23:59
06/09/2019 23:59
12/09/2019 16:00
16/09/2019 15:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Notice type Ημερομηνία δημοσίευσης
2019/S 136-334208 Προκήρυξη διαγωνισμού 17/07/2019 00:00