Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Τεχνικές και λειτουργικές υπηρεσίες για το σχέδιο κοινού περιβάλλοντος ανταλλαγή...
Αναθέτουσα αρχή:
European Maritime Safety Agency
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
27/08/2019
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
03/10/2019
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
EMSA/OP/11/2019
Τεχνικές και λειτουργικές υπηρεσίες για το σχέδιο κοινού περιβάλλοντος ανταλλαγής πληροφοριών (CISE - Common Information Sharing Environment)
Ο στόχος της παρούσας πρόσκλησης υποβολής προσφορών είναι η σύναψη σύμβασης για τεχνικές υπηρεσίες:1) Για την υποστήριξη τεχνικών και λειτουργικών δραστηριοτήτων για τους ενδιαφερόμενους φορείς του CISE, και2) Για τη συντήρηση και τη βελτίωση των δοµικών στοιχείων διαλειτουργικότητας του CISE (ήτοι ο κόμβος CISE) εντός του συνολικού πλαισίου θαλάσσιας επιτήρησης σε εθνικό επίπεδο και επίπεδο ΕΕ.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Συμφωνία πλαίσιο
Η βέλτιστη σχέση ποιότητας/τιμής
48000000
00
Όροι συμμετοχής
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
27/08/2019 00:00
03/10/2019 16:00
07/10/2019 11:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2019/S 164-401670
Προκήρυξη διαγωνισμού
27/08/2019 00:00