Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Υπηρεσίες ΤΠΕ 2019-2023 για βάσεις δεδομένων Κεντρικών Οργανισμών και τοποθεσιών
Αναθέτουσα αρχή:
European Maritime Safety Agency
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
08/08/2019
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
24/09/2019
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
EMSA/OP/19/2019
Υπηρεσίες ΤΠΕ 2019-2023 για βάσεις δεδομένων Κεντρικών Οργανισμών και τοποθεσιών
Ο στόχος είναι να προκύψει μια 2ετής σύμβαση-πλαίσιο με έναν έμπειρο ανάδοχο που να μπορεί να υποστηρίξει τον EMSA με διορθώσεις κώδικα, εξελικτική συντήρηση, υπηρεσία υποστήριξης ΤΠ και αναβαθμίσεις σχετικά με τις εφαρμογές COD και CLD, υποστηρίζοντας τις λειτουργικές υπηρεσίες του κεντρικού συστήματος SSN στα κράτη μέλη.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Συμφωνία πλαίσιο
Η βέλτιστη σχέση ποιότητας/τιμής
48000000
00
Όροι συμμετοχής
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
08/08/2019 00:00
24/09/2019 16:00
26/09/2019 16:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2019/S 152-373920
Προκήρυξη διαγωνισμού
08/08/2019 00:00