Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
2η ευρωπαϊκή έρευνα για τις δεξιότητες και τις θέσεις εργασίας: συλλογή δεδομένω...
Αναθέτουσα αρχή:
European Centre for the Development of Vocational Training (Cedefop)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
04/07/2019
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
18/09/2019
Κατάσταση:
Άνοιγμα
Πληροφορίες
AO/DSL/KPOUL-MSERA/ESJS/001/19
2η ευρωπαϊκή έρευνα για τις δεξιότητες και τις θέσεις εργασίας: συλλογή δεδομένων όσον αφορά τις επιπτώσεις της ψηφιοποίησης και...
Στόχος της παρούσας σύμβασης-πλαίσιο είναι η παροχή ενός συνόλου δεδομένων που θα ενισχύσει την κατανόηση των επιπτώσεων της ψηφιοποίησης και των τεχνολογικών αλλαγών (συμπεριλαμβανομένων των τεχνολογιών/αυτοματισμών μείωσης δεξιοτήτων) από το Cedefop και την ευρύτερη κοινότητα έρευνας/πολιτικής όσον αφορά τις απαιτήσεις ως προς τις δεξιότητες του επαγγελματικού βίου και την αναντιστοιχία δεξιοτήτων των εργαζομένων της ΕΕ.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Άνοιγμα
Επιλεγμένο
Συμφωνία πλαίσιο
http://www.cedefop.europa.eu/
Η βέλτιστη σχέση ποιότητας/τιμής
73000000
00
Όροι συμμετοχής
Βλέπε έγγραφα της σύμβασης.
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
04/07/2019
10/09/2019
12/09/2019
18/09/2019 16:00
20/09/2019 10:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Notice type Ημερομηνία δημοσίευσης
2019/S 148-363139 Διορθωτικό 02/08/2019
2019/S 127-309714 Προκήρυξη διαγωνισμού 04/07/2019