Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Παροχή υπηρεσιών διαχείρισης εγκαταστάσεων και υπηρεσιών μηχανικού
Αναθέτουσα αρχή:
European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions (Eurofo...
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
08/07/2019
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
26/08/2019
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
171902/5068
Παροχή υπηρεσιών διαχείρισης εγκαταστάσεων και υπηρεσιών μηχανικού
Σκοπός του παρόντος διαγωνισμού είναι η πρόσληψη μιας εταιρείας διαχείρισης εγκαταστάσεων για την παροχή ενός ευρέος φάσματος υπηρεσιών συντήρησης, προληπτικών και ανταποκρινόμενων στις τρέχουσες ανάγκες, συμπεριλαμβανομένων (ad hoc) συμπληρωματικών υπηρεσιών συντήρησης και εγκαταστάσεων στις εγκαταστάσεις του Eurofound.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Συμφωνία πλαίσιο
http://www.eurofound.europa.eu/about-eurofound/procurement/opportunities/open
Η βέλτιστη σχέση ποιότητας/τιμής
79993100
IE061
Additional CPV Supplementary CPV
79993000
Όροι συμμετοχής
Οι προσκλήσεις υποβολής προσφορών του Eurofound είναι ανοικτές σε φυσικά και νομικά πρόσωπα από τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από χώρες οι οποίες έχουν υπογράψει ειδική συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Ένωση στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων. Για πιο λεπτομερείς πληροφορίες, επισκεφτείτε την παρακάτω διεύθυνση: http://www.eurofound.europa.eu/about-eurofound/procurement
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
08/07/2019 00:00
Άνευ αντικειμένου
Άνευ αντικειμένου
26/08/2019 23:59
27/08/2019 11:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Notice type Ημερομηνία δημοσίευσης
2019/S 129-315225 Προκήρυξη διαγωνισμού 08/07/2019 00:00