Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Παροχή υπηρεσιών ασφάλειας, υποδοχής και αλληλογραφίας για τον Ευρωπαϊκό Οργανισ...
Αναθέτουσα αρχή:
European Environment Agency (EEA)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
15/07/2019
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
16/09/2019
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
EEA/ADS/19/005
Παροχή υπηρεσιών ασφάλειας, υποδοχής και αλληλογραφίας για τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος
Ο ΕΟΠ επιθυμεί να συνάψει μια σύμβαση-πλαίσιο με έναν έμπειρο πάροχο υπηρεσιών για την παροχή υπηρεσιών φύλαξης και άλλων υπηρεσιών ασφαλείας, καθώς και υπηρεσιών εσωτερικής διανομής αλληλογραφίας και υποδοχής, προκειμένου να διασφαλιστεί η προστασία και η ασφάλεια των εγκαταστάσεων, του προσωπικού, των επισκεπτών και των λειτουργιών που επιτρέπουν την εκπλήρωση της αποστολής της.Η αγορά ή/και η διατήρηση συστημάτων ασφάλειας και ελέγχου πρόσβασης αποτελούν μέρος του πεδίου εφαρμογής της παρούσας πρόσκλησης υποβολής προσφορών.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Συμφωνία πλαίσιο
https://www.eea.europa.eu/about-us/tenders
Η βέλτιστη σχέση ποιότητας/τιμής
79710000
DK011
Additional CPV Supplementary CPV
79500000
50610000
Όροι συμμετοχής
Όπως ορίζεται στο τμήμα 2.2.2.1 της συγγραφής υποχρεώσεων.
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
15/07/2019 00:00
Άνευ αντικειμένου
Άνευ αντικειμένου
16/09/2019 14:00
17/09/2019 10:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Notice type Ημερομηνία δημοσίευσης
2019/S 134-328524 Προκήρυξη διαγωνισμού 15/07/2019 00:00